bt2.jpg (46149 bytes)
lybtb.jpg (10426 bytes)
立法信息 执法监督 会议报道 议案追踪 人大建设 研究与探索
  大同人大网首页->>读者留言版
 

  dzly.jpg (9152 bytes)


    注:如您需要得到有关方面的答复,请您详细填写联系电话或联系地址!


 

主    题
内    容
你的姓名
您的地址
您的电话
电子信箱
您的邮编

  


大同市人大常委会
dtrd@dtsrdcwh.gov.cn